Kosten en vergoedingen

Tarieven

Als je wilt investeren in jezelf, kost dat tijd, geld en energie. Wanneer je een coaching-therapietraject aangaat, levert dat persoonlijk en professioneel veel op. Zowel tijdens als na afsluiting van je traject bij Wutah. In een persoonlijk telefoongesprek krijg je meer informatie van mij. En kun je bepalen of ik iets voor je kan betekenen. Waarna we een afspraak maken voor een intakegesprek. Het intakegesprek is gratis en  duurt ongeveer een uur. Dat is vrijblijvend. Wanneer je wilt doorgaan maken we afspraken voor de sessies. Tenzij anders is afgesproken, vindt coaching en therapie altijd plaats in de praktijkruimte van Wutah in Gouda.

Particulieren

Intakegesprek

Het Intakegesprek is gratis en duurt ongeveer 60 minuten. In dit gesprek maken we nader kennis met elkaar en kijken waar je hulp voor nodig hebt én of ik je daar bij kan helpen. Daarna ben je vrij om wel of niet te kiezen voor coaching.

Vervolgsessies

Voor de vervolgsessies geldt een uurtarief van € 90,-/ uur en duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten. Alleen als je het echt niet kunt betalen, hanteer ik een bijzonder tarief. Informeer daarnaar. Want coaching en therapie is nooit gratis! Daarom vind ik dat er iets tegenover mag staan wanneer jouw leven verandert in positieve zin.

Bedrijven  

Intakegesprek

Het intakegesprek is gratis en duurt ongeveer 60 minuten. In dit gesprek maken we nader kennis met elkaar en kijken waar je hulp voor nodig hebt én of ik je daar bij kan helpen. Daarna ben je vrij om wel of niet te kiezen voor coaching.

Vervolgsessies

Voor de vervolgsessies geldt een uurtarief  € 150,-/ uur en duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten.

Trainingen en workshops op aanvraag, vraag vrijblijvend om informatie.

Urenkaart voor particulieren met korting

Je kunt kiezen voor een urenkaart voor particulieren, dat kan vanaf zes uur. De korting is dan 6%, bij zeven uur is dat 7% enz. Je krijgt maximaal 10% korting. Voorwaarde is dat je vooraf betaald. De kaart is 1 jaar geldig. Cliënten kiezen meestal een urenkaart van 8 of 10 uur.

Betalen

In de praktijk kun je elektronisch betalen met je bankpas of contactloos met je smartphone. Ik kan je ook een betaalverzoek via WhatsApp sturen, dat is nog gemakkelijker. De factuur ontvang je dezelfde dag per e-mail. In die e-mail staat dan ook vermeld wat je actueel urenbudget is en de bevestiging van je volgende afspraak.

Vergoedingen

Particulieren kunnen op verschillende manieren de kosten voor een consult (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Door de werkgever

Als medewerker heb je vaak een opleidingsbudget om je verder te kunnen ontwikkelen. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Door de ziektekostenverzekering

Helaas wordt coaching en therapie bij Wutah niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Door de Arbodienst van je bedrijf

In overleg met de bedrijfsarts zijn werkgevers meestal bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van Burn-outpreventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Door de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor trainingen of coaching zelf betaalt, kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor trainingen en coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar als bedrijfskosten.

Door het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.