Zelfvertrouwen

Co-dependency, hoe ontsnap je uit de gevangenis van ongezonde relaties

Co-dependency, voel jij je te verantwoordelijk voor anderen? Of heb je juist last van de bemoeizucht van anderen. In deze blog geef ik je inzichten in co-dependency.

Bemoeizuchtig, overbezorgd, goedkeuring willen krijgen of jezelf wegcijferen. Moeite met loslaten, het zijn kenmerken van Co-dependency.

WAT IS CO-DEPENDENCY

Co-dependency is een psychologische en gedragsmatige aandoening die zich kenmerkt door een overmatige afhankelijkheid van anderen, met name binnen de context van een disfunctionele relatie. Mensen met co-dependency hebben vaak de neiging om de behoeften en verlangens van anderen boven hun eigen welzijn te stellen, waardoor ze zichzelf verwaarlozen.

Deze diepgewortelde patronen kunnen ontstaan uit verschillende oorzaken, zoals een onstabiele jeugd, emotionele verwaarlozing of trauma. In deze blog ga ik dieper in op co-dependency en de rol die regressietherapie kan spelen bij het bevrijden van individuen uit deze verstrikking.

Mensen met co-dependency leven vaak met intense gevoelens van angst, schaamte en schuldgevoelens. Ze hebben vaak moeite om grenzen te stellen en kunnen zich overweldigd voelen door de behoeften en problemen van anderen.

Ze kunnen zichzelf zien als "redders" die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de problemen van anderen, zelfs als dit ten koste gaat van hun eigen welzijn. Ze voelen zich vaak onzeker over zichzelf en hebben een laag zelfbeeld, waardoor ze afhankelijk zijn van de bevestiging en goedkeuring van anderen om zich goed te voelen.

Co-dependenten hebben vaak de neiging om te veel te geven in relaties en kunnen zichzelf wegcijferen om anderen te helpen, soms zelfs ten koste van hun eigen gezondheid en welzijn. Ze hebben vaak moeite met het uiten van hun eigen behoeften en gevoelens, en kunnen zichzelf verwaarlozen in hun toewijding aan anderen.

Mensen met co-dependency kunnen ook moeite hebben met het aangaan van gezonde relaties, omdat ze gewend zijn geraakt aan ongezonde dynamieken en patronen. Ze kunnen zich aangetrokken voelen tot mensen met verslavingen of andere problemen, omdat ze zich geroepen voelen om te helpen en te redden.

OORZAKEN

Co-dependency kan ontstaan als gevolg van verschillende soorten trauma's en ongezonde opvoedingsomstandigheden. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken van co-dependency:

Emotionele verwaarlozing: Co-dependency kan ontstaan ​​als gevolg van emotionele verwaarlozing in de kindertijd, waarbij ouders niet in staat waren om te voldoen aan de emotionele behoeften van hun kinderen. Dit kan ertoe leiden dat kinderen leren om hun eigen gevoelens te negeren en zich te richten op de behoeften van anderen.

Fysieke, seksuele of emotionele misbruik: Co-dependency kan ook ontstaan ​​als gevolg van traumatische ervaringen zoals fysieke, seksuele of emotionele misbruik in de kindertijd. Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte, schuld en een laag zelfbeeld, waardoor co-dependenten afhankelijk worden van de goedkeuring van anderen om zich goed te voelen.

Ouders met verslavingen: Kinderen van ouders met verslavingen kunnen een hoger risico ontwikkelen op co-dependency. Dit komt omdat kinderen vaak worden gedwongen om de rol van "volwassene" op zich te nemen en te zorgen voor hun ouders in plaats van andersom.

Onstabiele gezinsomstandigheden: Co-dependency kan ook het gevolg zijn van onstabiele gezinsomstandigheden, zoals echtscheiding, verlies van een ouder, verhuizingen en andere stressvolle gebeurtenissen in de kindertijd. Dit kan leiden tot gevoelens van angst en onzekerheid, waardoor co-dependenten zich richten op het helpen van anderen om een gevoel van controle en veiligheid te krijgen.

Co-dependency is niet noodzakelijkerwijs het gevolg van trauma, niet iedereen die traumatische ervaringen heeft gehad wordt co-dependent. Co-dependency is een complexe aandoening en kan het gevolg zijn van verschillende factoren en omstandigheden.

KENMERKEN VAN CO-DEPENDENCY

Het onvermogen om grenzen te stellen: Co-dependenten hebben vaak moeite om "nee" te zeggen tegen anderen en zichzelf te beschermen tegen mensen die hen misbruiken of uitbuiten.

Een intense behoefte aan goedkeuring: Mensen met co-dependency hebben vaak een diepgewortelde behoefte aan goedkeuring en erkenning van anderen, waardoor ze zichzelf vaak wegcijferen om anderen tevreden te stellen.

Problemen met intimiteit en relaties: Co-dependenten hebben vaak moeite met het aangaan en onderhouden van gezonde relaties, omdat ze zichzelf wegcijferen en hun eigen behoeften verwaarlozen.

Een laag gevoel van eigenwaarde: Mensen met co-dependency hebben vaak een laag gevoel van eigenwaarde en zijn afhankelijk van anderen om zich goed over zichzelf te voelen.

Kunnen bemoeizuchtig zijn: Co-dependenten hebben de gewoonte zich op te dringen en geen ruimte te geven aan een ander om andere mogelijkheden een kans te geven.

VOORBEELDEN WAARVAN JE ER ZEKER EEN AANTAL VAN HERKENT

Overmatig opofferen:

Je hebt de gewoonte om voortdurend je eigen behoeften en verlangens opzij te zetten om ervoor te zorgen dat je partner tevreden is. Je wijzigt regelmatig je eigen plannen om aan de wensen van je partner te voldoen, zelfs als dit ten koste gaat van je eigen welzijn en persoonlijke doelen.

Ongezonde afhankelijkheid:

Je voelt je emotioneel onstabiel en angstig wanneer je beste vriend niet beschikbaar is. Je zoekt voortdurend bevestiging en geruststelling van je beste vriend om je veilig te voelen. Deze afhankelijkheid beïnvloedt jouw vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en je eigen emotionele welzijn te beheren.

Controle behoefte:

Je hebt de neiging om elk aspect van het leven van je zus te willen beheersen. Je geeft ongevraagd advies, bemoei je met haar relaties en probeert haar te beschermen tegen mogelijke teleurstellingen. Jouw drang naar controle komt voort uit een diepgewortelde angst om je zus te verliezen, maar het belemmert de individuele groei en vrijheid van je zus.

Angst voor afwijzing:

Het vermijden van het uiten van je eigen mening of wensen uit angst dat vrienden je zullen afwijzen als ze het er niet mee eens zijn. Je past voortdurend jouw gedrag aan om in de smaak te vallen, zelfs als dit betekent dat je niet trouw blijft aan jouw eigenwaarden.

Ongezonde reddingsacties:

Je voelt je verantwoordelijk voor het oplossen van alle problemen van je partner, of het nu financieel, emotioneel of praktisch is. Je gelooft dat jouw eigen geluk afhangt van het welzijn van je partner, dus je springt voortdurend in om je partner te redden, zelfs als je partner niet om hulp heeft gevraagd.

Extreme gevoeligheid voor anderen:

Voortdurend bezorgd zijn over wat anderen van je denken. Je past jouw gedrag en meningen voortdurend aan om de goedkeuring van zijn vrienden en collega's te krijgen. Je eigen gevoel van eigenwaarde is sterk afhankelijk van de positieve feedback van anderen, wat resulteert in een voortdurende zoektocht naar externe validatie.

Co-dependente patronen komen zeker ook voor tussen ouders en kinderen, en overmatige bezorgdheid van ouders kan een vorm van co-dependency zijn. Hier zijn enkele voorbeelden die dit illustreren:

Overmatige controle:

Een moeder, voelt de constante behoefte om elk aspect van het leven van haar zoon te controleren. Ze plant zijn leven en controleert en beperkt zijn sociale activiteiten uit angst dat hij anders in problemen zal komen. Deze overdreven controle kan voortkomen uit  diepgewortelde angst bij moeder voor het falen van haar zoon. Waarschijnlijk kan zijn toekomstige vriendin op afkeuring van moeder rekenen.

Emotionele afhankelijkheid:

Een vader, heeft moeite met het loslaten van zijn volwassen dochter. Hij voelt zich persoonlijk afgewezen en ongelukkig wanneer zijn dochter beslissingen neemt zonder zijn advies in te winnen. Zijn emotionele welzijn is sterk afhankelijk van de keuzes van zijn dochter, waardoor er een ongezonde dynamiek ontstaat.

Vermijden van consequenties:

Een moeder van een dochter probeert elk obstakel of elke teleurstelling uit de weg te ruimen voordat het haar dochter kan raken. Ze lost problemen op zonder haar dochter de kans te geven om zelfstandig met uitdagingen om te gaan. Hierdoor kan haar dochter het gevoel krijgen dat ze niet in staat is om haar eigen problemen op te lossen.

Deze voorbeelden benadrukken de diversiteit van co-dependente gedragspatronen en laten zien hoe ze invloed kunnen hebben op verschillende aspecten van het leven en diverse soorten relaties. Het is belangrijk om deze patronen te herkennen en te begrijpen om stappen te kunnen zetten naar herstel en gezonde, evenwichtige verbindingen met anderen.

OUDERS LIJDEN HET MEEST AAN CO-DEPENDENCY

Overmatige bezorgdheid van ouders kan voortkomen uit een oprechte wens om het beste voor hun kinderen te willen, maar het wordt co-dependency wanneer het resulteert in het overnemen van verantwoordelijkheden die eigenlijk bij het kind liggen. Kinderen van deze ouders krijgen ook kinderen en daarmee worden ze ook ouders. We krijgen er allemaal mee te maken.

Als je vanuit angst leeft breng je dat in de opvoeding over aan je kinderen. Dat zet zich door naar hun kinderen. Als je daar niet bewust van bent hou je de patronen in stand.

“ Als moeder heb ik moeten leren om mijn mond te houden en om op mijn handen te zitten. Hulp aan mijn dochter bied ik nu alleen aan als ze daar om vraagt. Onze relatie is nu veel beter en gelijkwaardiger geworden.”

BEHANDELING VAN DE CO-DEPENDENT

Het aanpakken van deze neigingen vereist vaak een proces van bewustwording en verandering. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van regressietherapie of zelfreflectie, waarbij je leert om grenzen te stellen en de zorg voor anderen te balanceren met de zorg voor jezelf. Door het ontwikkelen van een sterkere relatie met jezelf en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, kunnen co-dependenten leren om gezonde en evenwichtige relaties te onderhouden met anderen.

In de complexe dans van menselijke relaties kunnen we soms vast komen te zitten in destructieve patronen, waarvan co-dependency er één is. Co-dependency, is een emotionele en gedragsmatige neiging om je eigen behoeften en welzijn opzij te zetten ten gunste van anderen.

De patronen zijn hardnekkig en het kost tijd om jezelf te begrijpen en nieuw gedrag aan te leren. Waarbij mijn ervaring is dat je telkens weer geconfronteerd wordt met jouw oude gedrag, waarvan je dacht dat je daar al veel aan veranderd hebt. Het hoort bij het complexe veranderingsproces.

HOE KAN JIJ HET BESTE OMGAAN MET EEN CO-DEPENDENT

Om op een gezonde manier om te gaan met iemand die co-dependente neigingen vertoont, is het belangrijk om het te begrijpen, een vorm te vinden voor een passende communicatie en grenzen te stellen. Denk aan de relatie met je ouder(s) of je partner. Hier zijn enkele suggesties:

Begrijp Co-dependency:

Informeer jezelf over co-dependency, zodat je de gedragspatronen en emotionele behoeften van de persoon beter kunt begrijpen. Dit begrip zal helpen om empathie te tonen en de situatie beter te benaderen.

Communiceer openlijk:

Moedig open communicatie aan. Laat de persoon weten dat je er voor hen bent en dat ze veilig met je kunnen praten over hun gevoelens en behoeften. Co-dependente individuen kunnen vaak moeite hebben met het uiten van hun eigen wensen, dus het aanmoedigen van openheid is belangrijk.

Stel gezonde grenzen:

Wees duidelijk over je eigen grenzen en zorg ervoor dat de co-dependente persoon zich bewust is van deze grenzen. Het is essentieel om een gezonde balans te vinden tussen ondersteunend zijn en je eigen ruimte behouden.

Moedig zelfstandigheid aan:

Stimuleer de persoon om zelfstandigheid te ontwikkelen en hun eigen beslissingen te nemen. Moedig stappen aan naar zelfzorg en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leven.

Bied steun bij hulp zoeken:

Co-dependency kan baat hebben bij professionele hulp, zoals therapie. Moedig de persoon aan om hulp te zoeken en bied ondersteuning bij het proces van zelfontdekking en genezing.

Wees geduldig:

Verandering kost tijd. Wees geduldig en begripvol terwijl de persoon werkt aan het doorbreken van co-dependente patronen. Het kan een uitdagend proces zijn, en jouw steun kan een cruciale rol spelen in hun herstel.

Focus op gezonde communicatie:

Oefen gezonde communicatievaardigheden, zoals luisteren zonder oordeel en het uiten van je eigen gevoelens op een respectvolle manier. Dit kan helpen om een evenwicht te vinden tussen het ondersteunen van de ander en je eigen behoeften uiten.

Zorg voor Jezelf:

Het is belangrijk om voor je eigen welzijn te zorgen. Zorg ervoor dat je niet volledig opgaat in de behoeften van de co-dependente persoon en dat je je eigen grenzen en zelfzorg serieus neemt.

Onthoud dat het omgaan met co-dependency een samenwerkingsproces is en dat zowel de co-dependente persoon als jijzelf betrokken moeten zijn bij het streven naar gezonde relaties. Het kan nuttig zijn om professionele hulp in te schakelen, zoals counseling of (regressie)therapie.

WAT KAN JE MET REGRESSIETHERAPIE BEREIKEN

Regressietherapie helpt cliënten bij het identificeren van (traumatische) ervaringen uit het verleden die hebben bijgedragen aan co-dependency. Het bewust worden van deze wonden is de eerste stap naar genezing.

Door de oorsprong van co-dependency te begrijpen, kan de cliënt oude gedragspatronen en overtuigingen loslaten die hen gevangen hielden in destructieve relaties.

Regressietherapie biedt een veilige ruimte om negatieve zelfbeelden te herzien en te transformeren, waardoor de cliënt een gezonder gevoel van eigenwaarde kan ontwikkelen.

Cliënten leren gezonde grenzen stellen en hun eigen behoeften erkennen, waardoor ze autonomie en zelfbeschikking kunnen herwinnen.

Door het genezen van co-dependency kunnen cliënten betere, evenwichtiger relaties opbouwen, waarin wederzijdse steun en respect centraal staan.

Regressietherapie is een succesvolle benadering om de diepgewortelde patronen van co-dependency te doorbreken en te genezen. Het is goed om te weten dat deze vorm van therapie niet voor iedereen geschikt is en dat het raadzaam is om samen te werken met een gekwalificeerde regressietherapeut voor de beste resultaten. Het begrijpen van co-dependency en het omarmen van de mogelijkheid tot genezing is de eerste stap op de weg naar gezonde, gebalanceerde relaties en een vervuld leven.

Kan jij jezelf zijn of wil je daar aan werken? Dan maak je het voor jezelf en de wereld wat mooier.

Heb jij moeite om los te komen uit ongezonde relaties, voel je de druk of herken jij je in wat ik in deze blog heb geschreven? Zou je daar  stappen in willen zetten. Ik kan je helpen om blokkades op te lossen en balans terug te vinden en te behouden. Meld je dan nu aan door je gegevens achter te laten op het contactformulier en ik neem binnen 24 uur contact met je op, om jou passend te ondersteunen.

Ik ben Walter Keyner, Coach en Hypnose- en regressietherapeut bij Wutah in Gouda

Misschien ook leuk om te lezen

19/5/2021

8 kenmerken van een narcist, hoe ga jij om met narcisme

De kenmerken van narcisme worden steeds duidelijker. Vooral door het gedrag van een aantal regeringsleiders en de stijl van leiding geven.

Meer lezen
29/3/2021

7 inzichten in overtuigingen, deze angsten belemmeren je

Overtuigingen hebben we allemaal. We leven vanuit overtuigingen. De angst dat je iets niet kunt. Het is jouw waarheid, je instelling...

Meer lezen